skarerlegesenter.no

 
 
Velkommen til Skårer legesenter i Helsebygget / Skårersletta 18. 

ÅPNINGSTIDER:
Telefontid og åpningstid resepsjon: 8.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00.
Laboratorium (inkl. blodprøver): 8.30 – 11.00 og 13.00-14.45

Egenandel ved e-konsultasjon og telefon med legen («telefonkonsultasjon»)

 
E-konsultasjon (kontakt/dialog via helsenorge) og telefonkonsultasjon (samtale med lege per telefon) utløser egenandel tilsvarende oppmøtekonsultasjon (160,- hos ikke-spesialist, og 212,- hos spesialist i allmennmedisin).

 

Du vil få en SMS med betalingsinformasjon i løpet av kort tid. Betales denne innen 1 døgn slipper du fakturagebyr. Egenandelen dekkes eventuelt av frikort om du har fått det for inneværende år.

 
 
E-konsultasjon / e-kontakt stenges i helger og ved legefravær
  • Du vil enkelte helger (og hvis legen er på kurs eller avvikler ferie/avspasering) kunne oppleve at tilgang til e-konsultasjon og e-kontakt er stengt.
    Andre «digital dialog»-tjenester (reseptfornyelse) kan også være stengt.
  • Vi må gjøre dette for å greie å håndtere arbeidsmengden og pågangen, og sikre at beskjeder ikke blir liggende for lenge ulest.
  • Dersom e-konsultasjon / e-kontakt er stengt ber vi om at reseptbestilling ikke benyttes for å sende legen/legekontoret beskjeder eller forespørsler om annet enn reseptbestilling, da disse ikke vil bli lest og håndtert.
  • E-konsultasjoner skal besvares innen 5 dager. Ofte greier vi å besvare de raskere. E-konsultasjon skal ikke brukes til akutte eller nyoppståtte tilstander, da må du ringe legekontoret og forhøre deg om du kan få legetime evt. telefonkonsultasjon.
  • Minner om at e-konsultasjons-tjenesten utløser egenandel. Regningen kommer på mobil, og hvis man betaler innen 1 døgn vil man slippe å få fakturagebyret.
 

SMITTEVERNTILTAK VED LEGEKONTORET:

  • Mistenker du at du har smittsom sykdom (forkjølelse, influensa, covid eller annet) ber vi om et MUNNBIND BENYTTES ved oppmøte på legekontoret.
  • Ved luftveisinfeksjonsymptomer som feber, hodepine og sykdomsfølelse er det ikke påbud om testing før oppmøte, men ta gjerne en test for Covid 19 og gi beskjed før oppmøte/vurdering om testen er positiv. Dette for å skåne sårbare / uvaksinerte pasienter. 

 

Attester for fravær i videregående skole.

Vurdering og attestasjon av medisinsk grunnlag for skolefravær i videregående skole krever vanligvis telefon- eller oppmøtekonsultasjon med legen. Du betaler da en vanlig egenandel (160-212 kr). 

Opprett gjerne e-konsultasjon via Helsenorge-appen, så vil fastlegen kontakte deg (normalt innen 1-2 døgn).

Hvis det haster med legevurdering (medisinsk sett) må du ringe legekontoret om morgenen og be om en øyeblikkelig-hjelp-time, eller kontakte legevakten på 116 117 (de utsteder ikke attest!). 

Husk at det kun er nødvendig med legeattest når fraværet overstiger 10%. Vi ber om at man ikke kontakter for legeattester før det kreves av skolen. Utgangspunktet for ordningen er at man egenmelder fravær opp til 10%-grensen. 

pexels-photo-269810.jpeg

Attester for fravær i videregående skole.

Gjør det mulig å motta prøvesvar og tilbakemeldinger fra legen elektronisk og uten forsinkelser, bestille time eller resept, eller starte e-konsultasjon med din fastlege.
Krever BankID eller BankID på mobil. Logg inn for å aktivere tjenesten på Helsenorge.no/kontaktfastlegen

Registrer deg på helsenorge.no!